Veelgestelde vragen

Van inkomen tot toewijzing,
alles op een rij.

Vragen? Neem contact op •

Algemeen

Inkomen en toetsing

Inschrijven

Huren

OPLEVERINGSNIVEAU/ OPLEVERING

Algemeen

Ik wil een appartement huren, wat moet ik hiervoor doen?

De verhuur is gestart, schrijf je in via je account op de website.

Moet ik inschrijf- of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen.

Kan ik huurtoeslag ontvangen?

De appartementen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 763,47 (prijspeil 2022) kun je huurtoeslag aanvragen.

Kan ik de appartementen bezichtigen?
Wegens veiligheidsrichtlijnen op de bouw is het helaas (nog) niet mogelijk om de appartementen voor de oplevering te bezichtigen. Uiteraard zijn wij in overleg met de aannemer om de mogelijkheden te bespreken en informeren wij alle gegadigden indien wij een kijkmoment kunnen inplannen.
Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

INKOMEN EN TOETSING

Wat zijn de inkomensrichtlijnen om te huren?

Om een appartement te huren gelden de volgende inkomenseisen:

1 huishoudinkomen = 3 x de maandhuurprijs 

Deze inkomensnorm geldt ook voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Voor zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto bedrijfsresultaat.

Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand mogen worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een leaseauto kunnen niet worden meegenomen in de inkomenstoetsing.

Voor gepensioneerden geldt een lager benodigd inkomen door de lagere belastingdruk. Het belastbaar inkomen kan verhoogd worden met 30%.

Deze inkomensnorm geldt ook voor zelfstandigen. Bij zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto bedrijfsresultaat. Voor zelfstandigen gelden aanvullende voorwaarden. Indien je een zelfstandig ondernemer bent, dient een waarborgsom van minimaal 3 maanden verstrekt te worden vóór ondertekening van het huurcontract. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen. Daarnaast dient er minimaal sprake te zijn van 2 boekjaren.

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet direct wordt voldaan aan de inkomenseis. Deel het totale vermogen door 10 en deel dit bedrag vervolgens door 12 en tel het bedrag op bij het bruto maandinkomen.

Je mag geen betalingsachterstand hebben bij de huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld het aanleveren van een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting. Bij twijfel of je aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal de individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden, je dient dan rekening te houden met bv. een waarborgsom van 3 maanden. Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning.

Kan ik als student of met woningdelers een huurappartement in Zuidkant huren?
Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Indien je voldoende inkomen hebt naast je studie is het mogelijk om in aanmerking te komen, maar studiefinanciering wordt niet meegenomen in de berekening van het inkomen.
In het geval van woningdelers dienen wij het dossier voor te leggen bij de verhuurder.
Kan ik als uitzendkracht een huurappartement in Zuidkant huren?
Helaas kunnen wij alleen rekening houden met inkomen uit een dienstverband van minimaal 12 maanden. Het is niet mogelijk om met een arbeidscontract op uitzendbasis een appartement te huren in ZUIDKANT, ook al is de duur van het uitzendcontract langer dan 12 maanden. Afwijkingen hiervan zijn enkel mogelijk in overleg met de verhuurder en worden per geval beoordeeld.
Mogen ouders of derden garant staan als er niet kan worden voldaan aan de inkomensrichtlijnen?
Garantstellingen van ouders of derden zijn helaas niet mogelijk. Afwijkingen hiervan zijn enkel mogelijk in overleg met de verhuurder en worden per geval beoordeeld.
Telt een uitkering mee als inkomen en wordt deze meegenomen in de berekening?

Het inkomen van de volgende uitkeringen worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

INSCHRIJVEN

Waar kan ik het inschrijfformulier vinden? En documenten uploaden?
Het inschrijfformulier is beschikbaar na het aanmaken van een account en hierop in te loggen. De documenten dien je in het digitale inschrijfformulier te uploaden.
Hoe worden de appartementen toegewezen?

Aan de hand van voorkeur bouwnummer, de gestelde inkomenseis, beschikbaarheid, volledigheid van je inschrijving worden de appartementen voorlopig toegewezen aan de best passende kandidaat. Na de voorlopige toewijzing volgt een volledige beoordeling en kredietwaardigheidstoets, indien deze akkoord wordt bevonden wordt het appartement definitief toegewezen en krijgt de kandidaat een huurovereenkomst aangeboden. 

Welke stukken dien ik aan te leveren/ te uploaden?

Op basis van de ingevulde gegevens in het inschrijfformulier volgt er een lijst welke stukken je moet uploaden. 

Tijdens de inschrijfperiode dien je de volgende documenten aan te leveren, aan de hand van je inkomenssituatie: 

Loondienst, uitkeringsgerechtigd (WIA, WAO & ZW): 

 

Gepensioneerd:

 • Jaaropgave AOW en/of;
 • Jaaropgave pensioenuitkeringen;
 • Meest recente inkomensverklaring Belastingdienst (IB60 Formulier) (klik hier)

 

Ondernemer:

 • Meest recente aanslagbiljet inkomstenbelasting;

 • Meest recente inkomensverklaring Belastingdienst (IB60 Formulier) (klik hier)

 

Na de voorlopige toewijzing ontvang je het verzoek tot het completeren van de inschrijving zodat wij het dossier volledig kunnen beoordelen. Onderstaand een overzicht van de documenten die wij per situatie van gegadigden opvragen. Indien Beumer het nodig acht kunnen zij ten alle tijden om aanvullende documentatie vragen. 

 

Woonsituatie:

 • Indien je een huurwoning hebt: Verhuurdersverklaring en een bankafschrift van de 12 meest recente huurbetalingen;
 • Indien je een koopwoning hebt: Hypotheekhoudersverklaring en een jaaropgave van de hypotheek;
 • uittreksel basisregistratie personen;
 • Inzage in BKR registraties;

 

In loondienst:

 • Werkgeversverklaring;
 • 3 meest recente loonstroken;
 • 3 bankafschriften behorende bij de loonstortingen;
 • MijnUWV Verzekeringsbericht + Arbeidsverleden (zonder BSN)

 

Ondernemer:

 • Winst-/ en verliesrekening voorgaande twee jaar;
 • Inkomensverklaring van de belastingdienst voorgaande twee jaar;
 • IB aanslag voorgaande twee jaar. 
 • Uittreksel bewijs van inschrijving bij Kamer van Koophandel;
 • Indien cijfers nog niet bekend zijn bij de belastingdienst: accountantsverklaring door erkend accountant.

 

Gepensioneerd:

 • Kopie AOW-strook (jaaropgave en maandoverzicht);
 • Kopie pensioenstrook (jaaropgave en maandoverzicht);
 • Kopie bankafschrift ontvangen maandbetalingen.

Uitkeringsgerechtigd:

 • Kopie maandoverzicht uitkering;
 • Kopie jaaropgave uitkering;
 • Kopie bankafschrift (ontvangen uitkering)

 

De verhuurder en Beumer hebben ten alle tijden het recht om extra documentatie te vragen of om het verzoek zonder opgaaf van reden af te wijzen. Je ontvangt binnen 1 week na sluiting van de inschrijfperiode bericht.

Wanneer hoor ik of ik een appartement toegewezen heb gekregen?

Je ontvangt binnen 5 dagen na sluiting van de inschrijfperiode bericht

HUREN

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja, er zijn servicekosten. De hoogte hiervan is een voorschot van circa €70,- per maand. Daarnaast dien je zelf de maandelijkse lasten voor elektra en water en de gemeentelijke heffingen (riool- afvalstoffenheffing) te betalen. De contracten met de nutsbedrijven dien je zelf af te sluiten.

Zit er een parkeerplaats bij het appartement?

Nee, er zit standaard geen parkeerplaats bij het appartement. Wel is er een mogelijkheid om een parkeerplaats bij te huren welke is gelegen op het parkeerterrein grenzend aan het complex. De kosten voor het huren van een parkeerplaats bedraagt € 100,- per maand.

OPLEVERINGSNIVEAU/ OPLEVERING

Wanneer zijn de appartementen klaar en zou ik kunnen verhuizen?

De prognose van de oplevering van de appartementen staat nu gepland voor eind augustus 2022.

Kan ik zelf een keuken en/of badkamer uitkiezen?

Nee, de woningen worden voorzien van een moderne keuken met inbouwapparatuur en een comfortabele badkamer. 

Hoe zijn de vloeren, wanden en plafonds afgewerkt?

De vloeren worden afgewerkt met een PVC vloer, de wanden worden voorzien van gesausd glasvliesbehang. De plafonds worden voorzien van spuitwerk. Tevens worden de appartementen voorzien van gordijnen.

Hoe is de verwarming geregeld?

De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming.

Hoe is het toilet afgewerkt?

Er is een hangend wandcloset en hoekfontein met kraan. 

—— Contact

Heb je interesse
of vragen?

Schrijf je in

Wat leuk dat je wilt inschrijven! Laat nu al je gegevens achter en we nemen spoedig contact op.

Ik ga akkoord met de

9 + 2 =